5 Yaş Grubunda Yer Alan Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesini Amaçlayan Erot, Tanılama Aracı Olmaktan Daha Çok, Risk Grubunda Yer Alan Ve Destek Gereksinimi Olan Çocukları Belirlemeye Yönelik Bir Değerlendirme Aracıdır.

Okul Öncesi Dönemde, Erken Okuryazarlık Becerileri İyi Düzeyde Olan Çocuklar, Okula Başladıklarında Daha Sınırlı Düzeyde Becerileri Olan Akranlarına Göre Hem Akademik Açıdan Hem De Sosyal Açıdan Daha Başarılı Olmaktadırlar(Justice, İnvernizzi, Geller, Sullivan ve Welsch, 2005;McCardle, Scarborough ve Catts, 2001).

Erken Okuryazarlık Becerilerini Kazanamamış Çocuklar İse Genellikle Okumayı Öğrenme Sürecinde Zorluklar Yaşamakta ve Tüm Okul Yaşamı Süresince Akranlarının Gerisinde Kalmaktadırlar(Nelson, 2005).

Sözcük Bilgisi, Sesbilgisel Farkındalık, Yazı Farkındalığı, Harf Bilgisi ve Dinlediğini Anlama Erken Okuryazarlığı Oluşturan Alt Becerilerdir.

 

Testin Amacı

Çocuklar, Okuma İçin Önkoşul Beceriler Niteliğinde Olan Becerilere Sahip Olmadan Okula Başladıklarında, İlk Yıllarda Okumayı Öğrenmede, Daha İleriki Sınıflarda İse Okuduğunu Anlamada Güçlükler Yaşamaktadırlar.Bu Yüzden Erken Okuryazarlık Becerilerini Yeterince Kazanamamış Çocukların Erken Dönemde Belirlenmesi, Erken Müdahale Programları İle Akranlarıyla Arasındaki Farkın Kapatılması ve Çocukların Başarı İçin Gerekli Erken Okuryazarlık Becerileri İle Donatılması Çok Önemlidir.

Yorumda bulunun