1. İşitsel Ayrımlaştırma

2. İşitsel Figür – Zemin İlişkisi

3. İşitsel Ardışıklık

4. Fonolojik Farkındalık

İşitsel Algı nedir?

İşitmeye dayalı uyaranların algılanması, yorumlanması ve bu bilgilerin beynin belli bölgelerine gönderilip uygun cevabın oluşturulması için entegrasyonun / bütünleştirilmenin gerçekleştirilmesi olayıdır.

Yorumda bulunun