1-Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir (WFOT,2010). Ergoterapinin temel amacı; kendine bakım, iş ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktiviteleri ile kişilerin yaşam rollerini yerine getirmesi için anlamlı ve amaçlı aktiviteler kullanarak kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ve toplumsal katılımlarını artırmaktır. Sağlık ve iyilik hali; kişinin kendisi, çevresi, yaşamdaki rolleri ve aktivitelerinin dengeli ve dinamik uyumu ile sağlanır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır. Ergoterapistler, toplumsal katılımın kişilerin fiziksel, duygusal veya bilişsel yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal, davranışsal ve yasal çevre nedeni ile desteklendiğine ya da kısıtlandığına inanırlar. Bu nedenle ergoterapi, kişilerin günlük yaşamındaki bağımsızlığını ve yaşam rollerini yerine getirmesini sağlayarak toplumsal katılımı artırmak için duyu, motor, bilişsel ve psikososyal becerileri geliştir. Aktiviteleri bireye göre adapte eder ve çevresel faktörleri düzenleyerek kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

2-Duyu Bütünleme Temelli Ergoterapi Nedir?

Vücudumuzdan ve çevremizden gelen duyusal bilgileri vücudumuzun farklı bölümleri bu bilgiyi beynimize gönderir. Beynimiz aldığı bilgiyi yorumlar, hafızamızda depolanan bilgilerle karşılaştırır ve daha sonra beyin bu bilginin tümünü çevremize adaptif yanıt oluşturmaya yardımcı olmak için kullanır. Dolayısıyla duyu bütünleme yaşamımızın önemli bir kısmında aktiftir.(giyinmek, yemek yemek, sosyalleşme, öğrenme ve hareket etme).

Çoğumuz için duyu bütünlemenin gelişimi normal gelişimimizin bir parçası olarak yuvarlanma, emekleme, yürüme ve oyunlar içersindeki aktivasyonla gelişir.

Duyu Bütünleme sorunları yaşayan çocuklarda;

* Dokunma, hareket, manzara veya seslere aşırı duyarlı veya reaktif

* Olağandışı yüksek veya düşük aktivite seviyesi

* Kolayca dikkati dağılan; görevlere zayıf dikkat

* Konuşma, motor beceriler veya akademik başarıdaki gecikmeler

* Koordinasyon problemleri; sakar olma

* Zayıf beden algısı

* Yeni görevleri öğrenme zorluğu veya bilinmeyen oyuncaklarla nasıl oynanacağını bulmakta zorluk çekmek

* Her iki eli aynı anda kullanmayı gerektiren işlerde zorluk

* Çoğu zaman dağınık görünme

* Faaliyetler veya ortamlar arasındaki geçişlerde zorluk

* Olgunlaşmamış sosyal beceriler

* Dürtüsellik veya öz kontrol eksikliği

* Kendini sakinleştirmede zorluk

Yorumda bulunun