1. Ayırt Etme – Gruplandırma

2. Dikkati Yoğunlaştırma

3. Dikkati Sürdürme

4. Dikkati Yeniden Toplama

Dikkat Geliştirme

Dikkat ve odaklanma becerisi çoğu zeka testinde yer alan bir beceridir. Yetenek gelişiminde çok önemli bu becerinin yetişkinlerin ve öğrencilerin öğrenmelerinde önemli katkıları bulunmaktadır. Öğrencileri, kendi başlarına öğrenmelerinde, sınavlara hazırlıklarda, etkinlikleri yapma ve tamamlamada bu becerilerini kullanırlar. Dikkat ve konsantrasyon becerilerinin eğitimi, öğrencilerin tüm eğitim kademelerindeki başarılarını etkilediği gibi, yetişkinlerin de çalışma alanlarında yüksek performans ve verimlilik göstermelerini sağladığı araştırma sonuçlarında ortaya çıkmaktadır.

Bu eğitimde, eğitimcilerin dikkat ve konsantrasyon sorunu yaşayan öğrencilerin belirlenmesi, bu öğrencilere yönelik olarak yaklaşımın nasıl olması gerektiği gibi konular hakkında bilgi verilecektir. Dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirici, teknolojik cihazlar ve kullanımı, farklı materyallerin kullanımı, gerçek ve sanal oyunlardan uygulamalı olarak verilecektir.

Yorumda bulunun