ÇALIŞMA BELLEĞİ ÖLÇEĞİ

  Anasınıfından 4. Sınıfa Kadar Olan (Yaklaşık 5-9 Yaş) Çocukların Çalışma Belleği Performanslarının Belirlenmesi Amacıyla Geliştirilmiş Bir Araçtır.

Çalışma Belleği, Bilginin Geçici Olarak Depolanıp Aynı Zamanda Kodlanıp  İşlendiği Sınırlı Bellek Sistemi Olarak Tanımlanmıştır.

Çok Sayıda Çalışmada Çalışma Belleği Performansı İle Dil Gelişimi, Okuma, Okuduğunu Anlama, Yazma ve Matematik Başarısı Arasında Güçlü İlişkiler Olduğu Belirtilmektedir.

Çalışma Belleği Bireyin Tüm Yaşantısını Etkileyen Ve Öğrenme Üzerinde Oldukça Etkili Bir Yapıdır(Alloway,Rajendran ve Archibald, 2009 ; Baddaley ve Hitch, 1974 ; Tercan ve diğ.,2012).

Öğrenme, Bilginin Depolanmasını, Kodlanıp İşlenmesini Ve Uzun Süreli Bellekle Etkileşim İçinde Olunmasını Gerektirmektedir.Bu Açıdan Çalışma Belleğinin Kapasitesi Ve Etkin Bir Şekilde Çalışması Öğrenme Düzeyini Belirlemekte Ve Tüm Bilişsel Görevlere İlişkin Performansı Yordamaktadır.

 

 

Yorumda bulunun