Tüm Yazılar

Okul Öncesinde Disleksili Öğrencilerin Farkına Nasıl Varabilirim?

Okul Öncesi Dönemde Öğretmenlerin Okuma Yazma Güçlüğü Belirtilerinin Farkında Olmaları Önemlidir. Bu Dönemde Okuma Yazma Güçlüğünün Resmi Teşhisine İhtiyaç Duyulmaz. Erken Dönemde Edilecek Güvenilir Bilgiler Çocuklara Sağlanacak Müdahaleler Açısından Son…

Belleğin Tanımı ve Türleri

Bellek, geçmiş yaşantıların, kazandan bilgi ve becerilerin saklanması ve gerektiğinde yeniden canlandırılması yetisidir. Adımızı evimizin yolunu, evden çıkarken annemizin söylediklerini, derste öğretmenin anlattıklarını hatırlarız. Alış verişe çıktığımızda ekmeğin kaç bin…

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Okuma Sorunları

Aşırı bağlılık: Öğrenme sürecinde başkalarına oldukça bağımlıdır. Bu durum özellikle bireysel çalışma gerektiren okuma ödevlerinde kendini göstermektedir. Kendi performansını izlemede zorluk: Okuduğu parçayı ne kadar anladığına ilişkin sağlıklı bilgi edinememektedir.…

Duyu Bütünleme Terapisi

Ergoterapist Anna Jean Ayres tarafından bireyler için bir çok problemin çözümünde uygulanmaya başlamış bir terapi yöntemidir. Çevremizi duyularımız ile algılar ve aldığımız uyaranlara uygun sinyaller ile uygun cevaplar geliştiririz, bedenimiz…

Ergoterapi Çalışma Alanları

Ergoterapi Çalışma Alanları Kurumumuzda çocuklarımızın, sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, ince ve kaba motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilmeleri için teşvik etmek,…

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG); özel bir akademik alanda belirgin bir farklılığın olması ile kendisini belli eder. Bu tanıyı alan çocukların bilişsel yetilerindeki dağılım inişli çıkışlıdır. Bu farklı dağılım okuma, yazma,…

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları…