Aşırı bağlılık: Öğrenme sürecinde başkalarına oldukça bağımlıdır. Bu durum özellikle bireysel çalışma gerektiren okuma ödevlerinde kendini göstermektedir.

Kendi performansını izlemede zorluk: Okuduğu parçayı ne kadar anladığına ilişkin sağlıklı bilgi edinememektedir.
Bellek sorunları: Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler oldukça yoğun bellek sorunu yaşamaktadırlar. okuduğu ve aldığı bilgileri uzun süre aklında tutamamaktadır.

Harflerin sesleri ve kelimelere yönelik sorunlar: Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler harflere ilişkin sesleri ayırt etmekte, seslerin birleşimlerini ve kelimeleri seslendirmede zorlanmaktadırlar.

Genelleme sorunları: Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler belirli bir bağlamda öğrendiği kavramları diğer bağlamlara aktarmada başarısız olmaktadırlar.

Olumlu yaklaşımda sorunlar: Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler zor bir işle karşılaştıklarında olumlu tutum sergilemekte zorlanmaktadırlar. Bu durumun nedeni de okul yıllarının başlarında tekrarlanan başarısızlık deneyimleri olarak düşünülmektedir.

Yorumda bulunun