Ergoterapist Anna Jean Ayres tarafından bireyler için bir çok problemin çözümünde uygulanmaya başlamış bir terapi yöntemidir. Çevremizi duyularımız ile algılar ve aldığımız uyaranlara uygun sinyaller ile uygun cevaplar geliştiririz, bedenimiz ve beynimiz bunu yaparken duyusal tecrübelerimizi kullanır. Hepimizin yaşamış olduğu duyusal tecrübelere uygun nörofizyolojik adaptosyonları ile cevaplar sağlanır. Bu tecrübeler ise seans sırasında çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin çevresiyle olan fiziksel, duygusal ve sosyal etkileşimine yansımaktadır.

Duyularımızı merkezi sinir sistemimiz ile algılarız bunun sonucunda sinir sistemimizin gelişimi etkilenmektedir.
Normal Duyusal Sistemimiz 7 bölümden oluşmaktadır;
Vestibuler duyu (Denge): İç kulağımızda bulunan 3 temel kemiğimiz sayesinde algılanır ve bireyin başta denge olmak üzere, vücut konumlandırma
Proprioseptif duyu (Vücut farkındalığı): Vücudumuzun kas ve iskelet sistemini, özellikle de eklem yapısını kapsayarak vücut parçalarının nerede olduğunu ve beden farkındalığına yöneliktir.
Tat Duyusu ve Koku Duyusu: Birbirine anlamlı ölçüde bağlı olarak reseptörler aracılığı ile alınır. İlgili reseptörler ile etkileşime girerek beyne sinyal gönderimi oluşur.
Taktil duyu (Dokunma): Diğer duyuların işlenmesinde ve algılanmasında sürekli yer alarak en çok çalışan ve en baskın olan duyularımızdan biridir. Derimizde bulunur ve en büyük organımızdır. Isı, basınç ve ağrı seviyesini algılamamız ile ilişkilidir. Dokunma ile çevremizi ölçüp değerlendiririz, organize olmuş duyularımız sayesinde buna uygun tepkiler veririz.
Görme duyusu: Gözler ışığa duyarlı noktacıklardan oluşan duyu organlarıdır. Göz, bir reseptör tabakasına, ışığı bu reseptörlerin üzerine odaklayan bir mercek sistemi ve impulsları reseptörlerden beyine ileten bir sinir sistemine sahiptir.
İşitme duyusu: Ses dalgaları, dış kulak yolu ile toplanır ve iç kulaktaki reseptörler ile işitme şekline dönüşür. Sözel iletişim ve konuşmanın gelişimi, seslenmeleri duyabilme ile sağlanmaktadır.
İşitme ve Vestibuler sistemimiz birbirine eşgüdümlü olarak çalışmaktadır.

Yorumda bulunun