Ergoterapi Çalışma Alanları
Kurumumuzda çocuklarımızın, sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, ince ve kaba motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilmeleri için teşvik etmek, yaşam kalitesini arttıracağı ile ilgili bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla içeren ergoterapi çalışmaları yürütülmektedir.

• Duyu bütünleme
• Bilişsel rehabilitasyon
• Ebru Sanatı
• Nöro-gelişimsel tedaviler
• Motor kontrol/motor öğrenme/motor planlama ve koordinasyon eğitimi
• Günlük yaşam aktiviteleri/Araç kullanılan günlük yaşam aktiviteleri eğitimi
• Sosyal ve iletişim beceri eğitimi
• Kaba motor ve koordinasyon becerileri eğitimi
• Görsel işlemleme çalışmaları
• İnce motor ve görsel motor becerileri eğitimi
• Beden ve Hareket Terapisi
• Dinleme tedavisi
• Dikkat ve odaklanma eğitimi
• Fonksiyonel hareket ve oyun becerileri eğitimi
• Oyun Terapisi
• El Yazısı ve El Becerisi
• Ev ve Okul Danışmanları
• Ev ve Okul İçin Çevresel Değişiklik
• Davranış planları
• Toplum oturumu (restoranlar, parklar, doğum günü partileri, müze, …)

Dislekside Ergoterapi
Disleksi tanısı almış bireylerin birçok algı alanlarındaki bozukluklarından bahsedilebilir.Çevreden aldığımız uyaranlar nöronlar aracılığı ile beyne ulaşır ve uyaranların algılanması ve işlenmesi beyinde gerçekleşir, disleksi tanısı almış bireyler uyaranların algılanması ve işlenmesinde problem yaşamaktadır. Disleksili bireylerin en önemli duyu problemi görme duyusudur ve bu literatür taramalarında anlamlı farkla ortaya çıkmıştır. Görsel algı süreci kapsamında; görsel ayırt etme, görsel nesneleri yorumlama, görsel-uzaysal algı, gibi pek çok alandan bahsedilebilir. İfade edilen algı becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, bireyi geliştirmeye ve pozitif performans göstermesine katkı sağlamaktadır.

Disleksi tanılı bireylerde okul başarısıyla ilgili sorunlar oldukça ön plandadır fakat bunlara ek olarak işitme ve dokunma yoluyla tanımaya çalıştığı cisimleri yani çevreden aldığımız uyaranları algılama ve işlemleme konularında da bazı yetersizlikler gözlenebilmektedir.

Merkezimizde disleksi tanılı bireyler;
-Ergoterapi ile günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik aktivitelerle,
-Duyusal problemi varsa ihtiyacına yönelik duyu bütünleme çalışmalarıyla,
-Görsel ve işitsel algılamanın, işlemlemenin, dikkat ve sıralama becerilerinin geliştirilmesi için fiziksel aktiviteyle harmanlanan oyun ve aktivitelerle desteklenmektedir.

Yorumda bulunun