EROT / ERKEN OKURYAZARLIK TESTİ
60-72 ay arası çocukların erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesini amaçlayan EROT risk grubunda yer alan ve destek gereksinimi olan çocukları belirlemeye yönelik bir değerlendirme aracıdır.

Çocuklar okuma için önkoşul beceriler niteliğinde olan becerilere sahip olmadan okula başladıklarında ilk yıllarda okumayı öğrenmede, diğer yıllarda okuduğunu anlamada güçlük yaşarlar. Bu yüzden erken okur yazarlık becerilerini yeterince kazanamamış çocukların erken dönemde belirlenmesi ve erken müdahale programları ile akranları ile olan farkın kapatılmasını amaçlayan bir araçtır.

Yorumda bulunun