Birçok araştırma, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin diğerlerinden genel olarak daha kaygılı olduğunu belirtmiştir.

(Margalit ve Shulman , 1986; Margalit ve Zak,1984). Kaygı, durum korkusunu veya daha evrensel, yaygın huzursuzluk halini gösteren davranışlar olarak adlandırılır. Belirli bir durumda duyulan korkuya durumluk kaygı denir. Çünkü sadece özel durumlarda açığa çıkmaktadır. Eğer kişi daha yaygın kaygı davranışları sergiliyorsa buna sürekli kaygı denir. Araştırmalar, öğrenme güçlüğü olan gençlerin daha yüksek seviyede sürekli kaygı gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Daha düşük öz güvene sahiptirler ve denetim odakları daha yüksektir.

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, hayatlarında engellerinin sebep olduğu zorluklara dayanarak, gelecekleriyle ilgili zayıf bir görüşe sahip olabilirler ve öğretmenler kısa süre içinde bu zayıf benlik tanımını irdelemek durumunda kalabilirler. Bu öğrencilere kendilerini savunma öğretilirse yaşama daha iyi hazırlanmış olurlar .

Yorumda bulunun